Menu
http://netherlandsschool.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.home.2gk-is-2.jpglink

Leren met elkaar

http://netherlandsschool.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.home.10gk-is-2.jpglink

Leren met plezier

http://netherlandsschool.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.home.1gk-is-2.jpglink

Leren in Nairobi!

http://netherlandsschool.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.home.11gk-is-2.jpglink

Leren met plezier

http://netherlandsschool.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.home.3gk-is-2.jpglink

Leren in Nairobi!

«
»
A+ A A-

Op de basisschool maken wij gebruik van in Nederland veel gebruikte methodes.

schatkistSchatkist
Bij de kleuters wordt dagelijks gebruik gemaakt van de methode ‘Schatkist’. Deze methode is gericht op de taal -en rekenontwikkeling van kleuters. Aan de hand van ankerverhalen komen verschillende tussendoelen op het gebied van beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, mondelinge taal en woordenschat aan bod. De methode Schatkist sluit volledig aan op de methode Veilig leren lezen.

veilig leren lezenVeilig leren lezen
In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig leren lezen, een methode voor aanvankelijk lees -en taalonderwijs. Er zijn leerlijnen uitgestippeld voor zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling. De methode werkt met twaalf thema’s waarin alle leerdoelen aan bod komen. Niet elk kind ontwikkelt zich even snel. De methode is daarom goed ingespeeld op niveauverschillen. Om leren leuk te maken wordt er gebruik gemaakt van verschillende materialen zoals bijvoorbeeld de lettermuur, klikklakboekjes, ringboekjes, letterdozen en het planbord. De methode Veilig leren lezen sluit volledig aan op de methode Estafettelezen.

estafettelezenEstafettelezen
Estafettelezen is een methode voor voortgezet technisch lezen voor Avi E3 t/m Avi Plus en wordt gebruikt in de groepen 4 t/m 8. Het is belangrijk dat kinderen hun leesniveau handhaven en hun leesvaardigheid blijven ontwikkelen. Met Estafettelezen lezen kinderen geen saaie schoolteksten, maar onder andere raadsels, gedichten, interviews, dialogen en recepten. Er wordt niet alleen gelezen, maar er worden ook opdrachten gemaakt die te maken hebben met de leesmoeilijkheid van die les. Prettig is dat we onderwijs op maat kunnen bieden, want elk kind werkt met Estafettelezen op zijn eigen niveau. Dit alles bij elkaar maakt lezen leuk!

nieuwsbegripNieuwsbegrip
Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen voor groep 4 t/m 8. Wekelijks worden er teksten en opdrachten aangeboden aan de hand van het nieuws. Elke les begint met een filmpje van het NOS Jeugdjournaal, waarna een tekst gelezen wordt met bijbehorende opdrachten. Elke tekst is er op vijf verschillende niveaus, waardoor er op maat gewerkt kan worden. Kinderen die het technisch leesniveau Avi E5 behaald hebben mogen meedoen met Nieuwsbegrip. De opdrachten bij de teksten zijn gericht op de vijf leesstrategieën: ophelderen van onduidelijkheden, relaties en verwijswoorden, samenvatten, visualiseren en voorspellen.

Reken zeker
Vanaf augustus 2013 gaan we werken met de methode Reken zeker. Deze methode heeft als uitgangspunt ‘Met plezier en vol vertrouwen leren rekenen’. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan automatiseren, stapsgewijs oefenen en herhalen. Er worden eenduidige strategieën aangeboden en één onderwerp per les behandeld. Dit zorgt ervoor dat ook minder goede rekenaars vol vertrouwen de rekenles kunnen volgen. Voor de koplopers is er veel uitdaging en verdieping. Reken zeker bevat niet meer taal dan nodig is en is daarom voor onze leerlingen een zeer goed werkbare methode.

Taal Actief
Taal actief is een methode voor taal, spelling en woordenschat voor groep 4 t/m 8. In het taalgedeelte komen de volgende onderdelen wekelijks aan bod: woordenschat, taal verkennen, schrijven, spreken en luisteren. In het spellinggedeelte wordt wekelijks een nieuwe spellingcategorie aangeboden en worden er twee herhaald. De kinderen leren verschillende strategieën, namelijk die van luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden.Vanaf eind groep 6 wordt er ook werkwoordspelling aangeboden. Beide gedeeltes worden opgehangen aan een en hetzelfde thema.

Taal actief maakt kinderen bewust van wat en waarom ze iets leren. Elke les begint met een instapkaartje, waarop staat wat de kinderen gaan leren. Elke les eindigt met een uitstapkaartje als reflectiemoment. Ook wordt elke les gestart met het onderdeel “Eerst proberen” waaruit blijkt hoe goed de kinderen al zijn in het leerdoel. Aan de hand hiervan wordt bepaald op welk niveau elk kind aan dit leerdoel gaat werken.

Taal actief heeft naast het basisprogramma ook het ‘Woordenschat Extra’ programma voor kinderen met een beperkte woordenschat. Omdat bij ons op school niet alle kinderen thuis Nederlands spreken, maken wij gebruik van dit programma. Dit houdt in dat er per jaargroep 480 woorden extra worden aangeboden aan de hand van wekelijkse voorleesverhalen.

Pennenstreken
Pennenstreken is een schrijfmethode voor groep 1 t/m 8. Bij de kleuters wordt op een speelse manier gestart met voorbereidend schrijven. Het accent wordt gelegd op de motorische vaardigheden en een goede schrijfhouding. In groep 3 sluit Pennenstreken aan bij Veilig Leren Lezen en leren de kinderen de kleine schrijfletters en hun verbindingen. Ook de cijfers komen aan bod. In groep 4 worden de hoofdletters aangeboden, waarna in de hogere groepen wordt gefocussed op een goed schrijftempo. Pennenstreken besteedt onder andere aandacht aan een goede zit -en schrijfhouding, de pengreep en papierligging.

 Naar Pennenstreken.nl

Extra oefenmateriaal
Voor extra oefenmateriaal bij rekenen en spelling maken we gebruik van Ambrasoft, Maatwerk en Spelling in de lift.

Kinderen en hun sociale talenten
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode Kinderen en hun sociale talenten. Er zijn acht gedragscategorieën (thema’s) waaraan gewerkt wordt:

- Ervaringen delen
- Aardig doen
- Samen spelen en werken
- Een taak uitvoeren
- Jezelf presenteren
- Een keuze maken
- Opkomen voor jezelf
- Omgaan met ruzie

Met de hele school werken we een aantal weken per jaar aan een bepaald thema. Elk thema wordt gezamenlijk geopend en afgesloten. Vaak wordt aan de ouders gepresenteerd wat de kinderen hebben geleerd.

Orange Blue Green